Serwis urządzeń NANOSENS

Firma NANOSENS Sp. z o.o. świadczy usługi wsparcia gwarancyjnego i pogwarancyjnego urządzeń wyprodukowanych przez ALMER P.P., NANOSENS Urządzenia Pomiarowe, oraz NANOSENS Sp. z o.o.

Informacje ogólne

 • Zgłoszenia przeglądów okresowych lub zgłoszenia nieprawidłowości działania sprzętu,
  prosimy przesłać na piśmie faksem na numer +48-618146411 lub e-mailem na adres serwis@nanosens.pl.
 • Dla  Państwa wygody załączamy wzór .
 • Jeśli muszą Państwo skorzystać ze swojego wzoru prosimy o podanie:
  • numeru urządzeń – których dotyczy zgłoszenie
  • lokalizację – jeżeli zgłoszenie dotyczy urządzeń stacjonarnych
  • dane osoby do kontaktu – numer telefonu, adres e-mail
  • ​opis uszkodzenia lub zaobserwowanych objawów nieprawidłowego funkcjonowania
  • datę oraz okoliczności wystąpienia nieprawidłowości
 • Zapraszamy też do zapoznia się z:

Urządzenia przenośne

 • Serwis urządzeń przenośnych firmy NANOSENS i ALMER odbywa się wyłącznie w serwisie firmy NANOSENS.
 • Towary objęte gwarancją lub pogwarancyjne należy przesyłać do serwisu na koszt Klienta, za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub dostarczyć osobiście.
 • Przesłanie towaru na koszt NANOSENS Sp. z o.o. spowoduje refakturowanie kosztów transportu z wyjątkiem napraw objętych gwarancją, w takim przypadku koszt transportu pokryje NANOSENS Sp. z o.o..
 • Przyrządy przesyłane do serwisu powinny być dostarczane wraz z wyposażeniem i zleceniem podpisanym przez upoważnioną osobę oraz zawierającym informacje dotyczące osoby do kontaktu ( nazwisko, imię , nr telefonu, lokalizacja, wydział, itd.).
 • Koszt ekspertyzy wg. cennika usług – fakturowane tylko w przypadku rezygnacji z serwisu.
 • Czas trwania usługi serwisowej zajmuje typowo od 4 do 14 dni roboczych, zależnie od stanu urządzenia, typu i wersji urządzenia, licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu.

Urządzenia stacjonarne

 • Serwis urządzeń stacjonarnych firmy NANOSENS odbywa się na miejscu u Użytkownika.
 • Przyjazd serwisu odbywa się tylko i wyłącznie na pisemne zlecenie podpisane przez upoważnioną osobę.
 • Dojazd Serwisu do miejsca użytkowania urządzenia odbywa się na koszt Zleceniodawcy.
 • Koszt dojazdu liczony jest zgodnie ze wzorem: liczba km w obie strony * stawka za jeden km (stawka: wg. cennika NANOSENS).
 • W przypadku napraw objętych gwarancją koszt dojazdu pokrywa NANOSENS Sp. z o.o.
 • Koszt ekspertyzy dla każdego urządzenia stacjonarnego (centralki, głowicy pomiarowej, analizatora stacjonarnego ) liczony jest zgodnie z cennikiem usług.
 • Serwisant może uznać, w szczególnych przypadkach, że naprawa lub kalibracja urządzenia musi być wykonana w serwisie/ laboratorium, w siedzibie NANOSENS.