Metan - CH4

Metan jest gazem o szerokim zakresie zastosowań. Wykorzystuje się go m.in. w przemyśle energetycznym, jako paliwo, a także jako surowiec służący do produkcji tworzyw sztucznych. Jednak, gdy stężenie metanu osiągnie wartość 4-15 %, staje się on gazem wybuchowym, powodującym realne zagrożenie dla ludzi. Urządzenia do pomiaru metanu są więc niezbędne w miejscach, w których uwalnianie się tego gazu jest szczególnie wysokie.

Warto zaznaczyć, że metan stanowi odpad produkcyjny wyrobisk górniczych. Z uwagi na konieczność sięgania do coraz szerszych pokładów złoża, wycieki metanu są z roku na rok coraz większe. Odpowiednia profilaktyka jest w takich miejscach koniecznością. Mierniki i detektory metanu warto stosować nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale także z uwagi na możliwość szybkiego zidentyfikowania i wykorzystania tego gazu w celach gospodarczych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z możliwościami, jakie oferują profesjonalne analizatory metanu Nanosens. Jesteśmy przekonani, że funkcjonalność oraz jakość proponowanych urządzeń sprosta Twoim wymaganiom.

Przejdź do góry
Kliknij i zadzwoń