Systemy stacjonarne

Systemy stacjonarne do pomiarów i detekcji gazów na które składa się System NANO60, który zbudowany jest z centralki oraz współpracujących z nią głowic pomiarowych, umieszczanych w miejscach potencjalnie zagrożonych wyciekiem gazu lub jego wysokim stężeniem, system może sterować zewnętrznymi urządzeniami jak wentylacja, czy sygnalizatory ostrzegające jednocześnie rejestrując wydarzenia niebezpieczne i stężenie gazu na poszczególnych głowicach. Inteligentne głowice G1-ID, które mogą samodzielnie mierzyć do trzech różnych substancji i lokalnie sterować zewnętrznymi systemami bezpieczeństwa.

Flagowym urządzeniem służącym do kontroli i pomiaru jakości powietrza jest analizator zanieczyszczeń powietrza ATMON, który poprzez lokalne monitorowanie źródeł emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów, pozwala pozyskiwać wiedzę ułatwiającą podejmowanie decyzji prospołecznych i proekologicznych.

Przejdź do góry
Kliknij i zadzwoń