analiza biogazu

Produkujemy przenośne oraz stacjonarne analizatory składu biogazu i gazu wysypiskowego. Analizatory biogazu z serii BIOTEX  występują w dwóch wersjach: analizator wielopunktowy BIOTEX MULTIPOINT, który może analizować gaz z jednego do czterech punktów  poboru oraz  analizator BIOTEX XL, który analizuje składniki mieszaniny gazowej w trybie ciągłym. Urządzenia spełniają wymagania dyrektywy ATEX, dzięki czemu, jako jedne z niewielu można bezpiecznie stosować w strefach zagrożenia wybuchem.

Dostarczamy również przenośne analizatory serii DP-27 BIO i DP-28 BIO, które służą do incydentalnych kontroli biogazu lub gazu wysypiskowego, gdy istnieje potrzeba dokonywania pojedynczych lub okresowych pomiarów ich parametrów w różnych miejscach i różnych punktach.

Przejdź do góry
Kliknij i zadzwoń