kontrola zbiorników i studzienek

Opisy wypadków w studzienkach pokazują, że z pozoru nieskomplikowane czynności mogą być śmiertelnie niebezpieczne, ponieważ gromadzą się w nich gazy cięższe od powietrza – dwutlenek węgla, metan i siarkowodór. Zawartość każdego z tych gazów w powietrzu jest bardzo niebezpieczna dla człowieka: dwutlenek węgla wypiera tlen z układu oddechowego i kilka wdechów prowadzi do utraty świadomości. Metan powoduje znieczulenie ogólne organizmu. Bardzo silnie działający siarkowodór, w dużym stężeniu – nawet przy jednym wdechu powoduje porażenie układu oddechowego i śmierć.

Przejdź do góry
Kliknij i zadzwoń