ovládání nádrží a studní

Popisy nehod ve vrtech ukazují, že zdánlivě jednoduché operace mohou být smrtelné, protože se v nich hromadí plyny těžší než vzduch – oxid uhličitý, metan a sirovodík. Obsah každého z těchto plynů ve vzduchu je pro člověka velmi nebezpečný: oxid uhličitý vytlačuje kyslík z dýchacího systému a pár vdechnutí vede ke ztrátě vědomí. Metan způsobuje celkovou anestezii v těle. Velmi silný sirovodík ve vysoké koncentraci – i při jednom vdechnutí způsobuje ochrnutí dýchacího ústrojí a smrt.

Go to Top
Klikněte a zavolejte