Biogaz

Biogaz to mieszanina gazów powstająca w wyniku rozkładu materii organicznej pod nieobecność tlenu (beztlenowa), składająca się głównie z metanu i dwutlenku węgla. Biogaz można wytwarzać z surowców, takich jak odpady rolnicze, obornik, odpady komunalne, materiał roślinny, ścieki, odpady zielone lub odpady żywnościowe. Biogaz jest odnawialnym źródłem energii.

Przejdź do góry
Kliknij i zadzwoń