Syngaz

Syngaz, czyli gaz syntezowy, to mieszanina wodoru i tlenku węgla w różnych proporcjach. Gaz często zawiera trochę dwutlenku węgla i metanu . Stosowany jest głównie do produkcji amoniaku lub metanolu. Syngaz jest palny i może być używany jako paliwo. Historycznie był używany jako zamiennik benzyny, gdy podaż benzyny była ograniczona; na przykład gaz drzewny był używany do napędzania samochodów w Europie podczas II wojny światowej (w samych Niemczech zbudowano lub przebudowano pół miliona samochodów na gaz drzewny).

Syngaz jest wytwarzany przez reforming parowy lub częściowe utlenianie gazu ziemnego lub ciekłych węglowodorów lub zgazowanie węgla. Biomasa i powiązane surowce węglowodorowe mogą być wykorzystywane do wytwarzania biogazu i biowęgla w zakładach zgazowania odpadów na energię. Zbadano wytwarzanie konwencjonalnego gazu syntezowego (głównie H 2 i CO) z biomasy odpadowej.

Syngaz jest wykorzystywany jako źródło wodoru oraz paliwo. Jest również używany do bezpośredniej redukcji rudy żelaza do żelaza gąbczastego. Zastosowania chemiczne obejmują produkcję metanolu, który jest prekursorem kwasu octowego i wielu octanów; paliwa płynne i smary w procesie Fischera-Tropscha, a wcześniej w procesie Mobil metanol do benzyny ; amoniak w procesie Habera, który przekształca azot atmosferyczny (N2) w amoniak stosowany jako nawóz i alkohole poprzez pośredni aldehyd.

Przejdź do góry
Kliknij i zadzwoń