ATMON Analizator Zanieczyszczeń Powietrza

 

Poprzez lokalne monitorowanie jakości powietrza, można pozyskać wiedzę, która ułatwi podejmowanie decyzji prospołecznych i proekologicznych. W miejscowościach, gminach, osiedlach, czy uzdrowiskach poprzez ciągłą kontrolę powietrza za pomocą analizatora ATMON mamy możliwość zapewnienia mieszkańcom danych obszarów życie w niezmiennie zdrowym i komfortowym dla nich środowisku. Pomiary w miejscach gdzie już występują źródła zanieczyszczeń, umożliwią ich łatwiejszą identyfikację i redukcję.

Monitoring powietrza w zakresie lokalnym, jego wyniki są nieodzowne w planowaniu, identyfikują źródła, pozwalają zrozumieć problem, mogą wpłynąć na decyzje urbanistyczne, inwestycyjne, proekologiczne a w rezultacie na obniżenie poziomu zanieczyszczeń powietrza i podniesienie komfortu życia w badanej przestrzeni.

Zastosowanie

Analizator zanieczyszczeń powietrza ATMON pozwala na pomiar stężenia zanieczyszczeń gazowych i pyłowych powietrza atmosferycznego. Zaprojektowany został do ciągłego monitorowania stanu powietrza oraz stężeń gazów w otaczającym nas środowisku.

Zastosowanie systemu

 • pozwala monitorować jakość powietrza lokalnie
 • kontroluje poziom i obecność zanieczyszczeń gazowych
 • kontroluje poziom pyłu zawieszonego
 • integrowalny z innymi stacjami pomiarowymimi
 • alternatywa dla drogich stacji pomiarowych wioś

Funkcje systemu

 • sygnalizuje przekroczenia dopuszczalnych poziomów
 • automatycznie rejestruje w chmurze dane pomiarowe
  z całego okresu działania
 • pozwala na analizę danych historycznych
 • działa na dowolnym komputerze podłączonym do internetu

Korzyści

 • ułatwia podejmowanie decyzji prospołecznych
  i proekologicznych
 • alternatywa dla drogich stacji pomiarowych
 • pomaga identyfikować realne źródła zanieczyszczeń
 • monitoruje aktywność źródeł w czasie i daje wiedzę
  konieczną do ich analizy

Moduły

moduł pomiarowy SO2
moduł pomiarowy NO
moduł pomiarowy NO2
moduł pomiarowy CO
moduł pomiarowy CO2
moduł pomiarowy O3
moduł pomiarowy H2S
moduł pomiarowy C6H6
moduł pomiarowy PM2.5 i PM10

Pomiary

 • ciagły pomiar wszystkich mierzonych mediów
 • obliczanie średnich w przedziałach czasowych
 • automatyczne kondycjonowanie czujników

Komunikacja

 • bezprzewodowa GSM
 • Modbus RTU
 • PROFIbus DP
 • i inne

Parametry techniczne:

tryb pomiaru ciągły
pobór próbki
 1. praca dyfuzyjna – gazy
 2. praca wymuszona z kontrolą
  przepływu – pyły
czas reakcji <120s
zasilanie 12 V DC
pobór mocy < 15 W
protokół komunikacyjny Modbus RTU
kontrola temperatury kompensacja wyników
konstrukcja wewnętrzna modułowa – możliwość dodawania
lub redukcji modułów
kontrola pracy
 1. lokalna: diagnostyka wewnętrzna
 2. zdalna: przez internet
zabezpieczenie linii zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
zasilania i transmiscji
temperatura otoczenia
pracy
– 30°C do +50°C
wilgotność otoczenia pracy 15 – 90 %RH
ciśnienie otoczenia pracy 80 – 120 kPa
waga <20 KG

Dziedziny

Branża

, ,

Substancje

, , , , , , , , ,

Aplikacja

Dokumentacja

Plik Data dodania Wielkość pliku
pdf Karta Katalogowa ATMON 8 marca 2017 13:03 193 KB
Przejdź do góry
Kliknij i zadzwoń