Servis zařízení NANOSENS

Firma NANOSENS Sp. z o.o. poskytuje záruční a pozáruční služby podpory pro zařízení vyráběná společnostmi ALMER P.P., NANOSENS Urządzenia Pomiarowe a NANOSENS Sp. z o.o.

Všeobecné informace

 • Oznámení o pravidelných kontrolách nebo poruchách zařízenízasílejte prosím písemně faxem na číslo +48-618146411 nebo emailem na serwis@nanosens.pl.
 • Pro vaše pohodlí přikládáme šablonu .
 • Pokud musíte použít svůj vzor, ​​uveďte prosím:
  • čísla zařízení – kterých se oznámení týká
  • umístění – pokud se oznámení týká stacionárních zařízení
  • kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mailová adresa
  • ​popis poškození nebo pozorovaných příznaků poruchy
  • datum a okolnosti výskytu poruchy
 • Zveme vás také k seznámení se s:

Přenosná zařízení

 • Přenosná zařízení NANOSENS a ALMER jsou servisována výhradně v servisním středisku společnosti NANOSENS.
 • Zboží, na které se vztahuje záruka nebo je po záruce, zašlete do servisu na náklady zákazníka, prostřednictvím přepravní společností nebo doručte osobně.
 • Zaslání zboží na náklady NANOSENS Sp. z o.o. bude mít za následek přefakturování nákladů na dopravu, s výjimkou oprav, na které se vztahuje záruka, kdy náklady na dopravu hradí NANOSENS Sp. z o.o..
 • Přístroje zasílané do servisu je třeba dodat s příslušenstvím a objednávkou podepsanou oprávněnou osobou a obsahující údaje o kontaktní osobě (příjmení, jméno, telefonní číslo, místo, oddělení atd.).
 • Náklady na expertizu dle
  ceníku služeb – fakturováno pouze v případě odstoupení od servisní opravy.
 • Doba trvání servisní služby obvykle trvá 4 až 14 pracovních dnů v závislosti na stavu zařízení, typu a verzi zařízení, počítáno od data přijetí zařízení do servisu.

Stacionární zařízení

 • Servis stacionárních zařízení NANOSENS probíhá u uživatele.
 • Příjezd servisní služby probíhá pouze na písemnou objednávku podepsanou oprávněnou osobou.
 • Příjezd servisní služby na místo používání zařízení je na náklady Objednatele.
 • Náklady na cestu se vypočítávají podle vzorce: počet km v obou směrech * sazba za jeden km (sazba: dle ceníku NANOSENS).
 • V případě oprav, na které se vztahuje záruka, hradí náklady na cestu NANOSENS Sp. z o.o.
 • Náklady na expertizu každého stacionárního zařízení (ovládacího panelu, měřicí hlavice, stacionárního analyzátoru) se vypočítávají dle ceníku služeb.
 • Servisní technik může ve zvláštních případech rozhodnout, že oprava nebo kalibrace zařízení musí být provedena v servisu / laboratoři v prostorách NANOSENS.