W jakim celu stosuje się przenośne detektory gazów wykrywające zagrożenia? Mają one za zadanie z odpowiednim wyprzedzeniem ostrzec korzystającego z nich pracownika o zbliżającym się możliwym niebezpieczeństwie. Wiele gałęzi przemysłu coraz częściej wykorzystuje wszelkiego rodzaju gazy – najczęściej szkodliwe dla życia człowieka: łatwopalne lub trujące. W jakich dokładnie obszarach gospodarki przydatne będą przenośne mierniki gazów?

 

 

Instalacje petrochemiczne lub rafinerie

W rafineriach przetwarza się mieszaniny ropy naftowej, co daje szereg mieszanek węglowodorowych, wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Gazy takie jak benzen, etylen, metan, czy inne węglowodory lotne, a także gazy toksyczne takie jak dwutlenek siarki mogą występować w różnych miejscach zakładów petrochemicznych.

Wydobycie ropy naftowej

Działalność związana z wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej oraz gazu – to jest poszukiwania złóż, produkcja ropy naftowej i gazu, transport i magazynowanie – stwarza ogromne ryzyko pracy w obecności szkodliwych dla ludzkiego organizmu gazów. Mowa tu o gazach toksycznych (siarkowodór, tlenek węgla), ale również łatwopalnych (np. metan). Praca w takich warunkach wymaga używania przenośnych detektorów gazów i mierników gazów.

Uzdatnianie wody

Nie tylko przemysł ciężki może być źródłem szkodliwych gazów. Występować one mogą także w zakładach zajmujących się uzdatnianiem wody, a więc miejscach, gdzie oczyszczana jest ona z wszelkich zanieczyszczeń. W tym celu stosuje się różnego rodzaju gazy, które nie zawsze mogą mieć korzystny wpływ na ludzi.

Zamknięte parkingi i tunele

Wzrost liczby samochodów powoduje wzrost zanieczyszczeń powietrza, spowodowany wydobywającymi się z aut spalinami. O ile nie są one groźne (stosunkowo) na otwartych przestrzeniach, o tyle bardzo niebezpieczne stają się w obiektach zamkniętych. Spaliny z łatwością mogą gromadzić się w podziemnych parkingach lub tunelach i przez to zagrażać obecnym tam ludziom. Ważne jest zatem nie tylko stosowanie głowic pomiarowych wykrywających toksyczne gazy, ale również zadbanie o właściwą wentylację tych obszarów.

Przemysł rolniczy

Choć początkowo rolnictwo kojarzy się z naturą i świeżym powietrzem, należy wiedzieć, że również w tym obszarze gospodarki spotkać się można z toksycznymi gazami. Szczególnie niebezpieczne może być nagromadzenie metanu w oborach czy zbiornikach na nawóz.

Odchody zwierzęce lub inne odpady gospodarcze wykorzystywane są też w biogazowniach, jednak nieprzestrzeganie zasad ostrożności w zarządzaniu nimi również może prowadzić do wycieku szkodliwych substancji gazowych.

Warto również pamiętać, że w większości wspomnianych wcześniej obszarów oprócz toksycznych gazów obecnych w nadmiarze, brakować może gazu jakże potrzebnego naszemu organizmowi – tlenu. Niski poziom tlenu, przyjednoczesnym wysokim stężeniu dwutlenku węgla i amoniaku, spowalnia wzrost i zdrowie zwierząt hodowlanych.

Wśród wymienionych obszarów istnieje jeszcze wiele miejsc, gdzie warto stosować przenośne detektory gazów – są to np. drukarnie, kopalnie, szpitale, place budowy, budynki komercyjne, wysypiska czy huty. Pozornie mogą one wydawać się wolne od szkodliwych substancji, dlatego tak istotne jest zabezpieczenie się przed ewentualną tragedią sprawnymi wykrywaczami toksycznych gazów.