Ponad 125 lat temu Jules Verne opowiedział nam o zielonym wodorze . Wspomniał o tym w swojej powieści „Tajemnicza wyspa” „A co spalą zamiast węgla?… Woda!… Woda rozłożona na prymitywne elementy za pomocą elektryczności… pewnego dnia zostanie wykorzystana jako paliwo”.

Ale nadal nie udało nam się urzeczywistnić tego, o czym mówił autor, o tej formie odnawialnej energii i produkcji zielonego wodoru. Dziś paliwa kopalne są nadal częścią naszego codziennego życia i rozwoju przemysłowego. Osiągnięcie zrównoważonej przyszłości zależy od tego, czy doprowadzimy do transformacji energetycznej , bez zastrzeżeń angażując się w odnawialne źródła energii i paliwa, takie jak ekologiczny wodór .

Rządy i instytucje na całym świecie zobowiązują się do osiągnięcia statusu neutralnego pod względem emisji w nadchodzących dziesięcioleciach . Na przykład Komisja Europejska proponuje do 2050 r. Europę neutralną dla klimatu. W tym kontekście zielony wodór wydaje się być wspaniałym sprzymierzeńcem w osiągnięciu tego celu. Unia Europejska uważa wodór za kluczowe paliwo, a rozwój technologii w celu rozszerzenia jego wykorzystania jest priorytetem dla Komisji.

Wodór jest najpowszechniejszym pierwiastkiem chemicznym na świecie. Jest lekki, łatwy do przechowywania, gęsty energetycznie i sam w sobie nie generuje bezpośrednich zanieczyszczeń ani gazów cieplarnianych. Ale nie każdy wodór jest zrównoważony. To, co nas interesuje, a planeta musi być zielona.

Rodzaje wodoru:

  • Szary wodór: produkowany z paliw kopalnych i emitujący duże ilości CO2.
  • Niebieski wodór: produkowany z paliw kopalnych za pomocą technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (mniej zanieczyszczający niż szary). Około trzy czwarte produkowanego dziś wodoru pochodzi z gazu ziemnego. Błękitny wodór może być pierwszym rozwiązaniem, podczas gdy zdolność do produkcji i magazynowania zielonego wodoru dla takich gałęzi przemysłu, jak stal, zostanie uruchomiona. Ale niebieski wodór nie eliminuje emisji dwutlenku węgla, a jedynie je ogranicza.
  • Wodór turkusowy: wytwarzany w wyniku pirolizy z gazu ziemnego, ale nadal jest paliwem kopalnym i jako taki nie jest bezemisyjny.
  • Zielony wodór: czyste paliwo, które pozwala na przechowywanie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. Jest już uważany za substytut paliw kopalnych w branżach trudnych do dekarbonizacji oraz w sektorach transportu ciężkiego, takich jak transport morski i lotnictwo. Zarówno rządy, jak i sektory gospodarcze uznały, że ekologiczny wodór będzie podstawowym filarem całkowicie zrównoważonej transformacji energetycznej. Najbardziej znaną opcją produkcji zielonego wodoru jest elektroliza wody z odnawialnej energii elektrycznej. Polega na rozkładzie wody (H2O) na tlen (O2) i wodór (H2) pod wpływem bezpośredniego prądu elektrycznego przepływającego przez elektrody w wodzie.

Zalety zielonego wodoru

Zielony wodór został uznany za jeden z kluczowych elementów nieuniknionej transformacji energetycznej, do której prowadzą główne gospodarki na świecie, aby osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla i powstrzymać zmiany klimatyczne. Zalety tego czystego paliwa mówią same za siebie w kontekście znaczenia nowego systemu energetycznego:

  • Czysta energia: jedynym odpadem, jaki emituje, jest woda
  • W 100% odnawialne : wytwarzane przy użyciu niewyczerpujących się zasobów naturalnych, takich jak energia wiatru i energia słoneczna.
  • Przechowywanie: można je skompresować i przechowywać w zbiornikach ad hoc przez długi czas.
  • Przenośny: jest to bardzo lekki element, dzięki czemu zbiorniki ze sprężonym wodorem mogą być obsługiwane łatwiej niż, powiedzmy, baterie litowe.