• NANO60 centalka stacjonarny system pomiarowy gazów
 • Głowica do pomiaru gazów G1 NANOSENS

NANO60 System Kontroli Gazu

Kontroluje Alarmuje Steruje

 

System NANO60 przeznaczony jest do kontroli i pomiaru wartości stężeń niebezpiecznych substancji gazowych w powietrzu, z użyciem do ośmiu głowic pomiarowych typu G1. 

System NANO60 można skompletować z różnymi rodzajami czujników zależnie od wymagań i potrzeb odbiorcy oraz sterować nim do 10 przekaźników lub rozsyłać wyniki do systemu SCADA za pomocą interfejsów cyfrowych (Modbus RTU, PROFIbus DP itd.). Częściowa lista najbardziej popularnych czujników gazów, w które mogą być wyposażone głowice pomiarowe znajduje się w zakładce Dodatkowe informacje.

Zapytaj o ofertę

Zastosowanie

Pomiar stężenia zanieczyszczeń gazowych powietrza oraz wycieków substancji gazowych toksycznych i wybuchowych na stanowiskach pracy, w obiektach przemysłowych, obiektach komunalnych, budynkach inwentarskich i innych. Dedykowany do ciągłego monitorowania stanu powietrza oraz stężeń gazów w obiektach zamkniętych i półotwartych.

Zastosowanie systemu

 • środowisko pracy zakładów
  przemysłowych
 • obiekty komunalne
 • garaże i parkingi
 • magazyny
 • laboratoria
 • obiekty inwentarskie
 • i inne, w których może pojawić się
  zagrożenie substancjami gazowymi

Funkcje systemu

 • ciągła kontrola wszystkich mierzonych
  substancji gazowych
 • automatyczna rejestracja w pamięci
  urządzenia wyników z zadanym
  interwałem czasowym
 • automatyczna rejestracja niebezpiecznych
  zdarzeń wykrytych przez system
 • centralka współpracuje
  z oprogramowaniem do archiwizacji
  danych NANOData60

Centrala NANO60

 • wizualizuje wyniki pomiarowe
  z głowic G1
 • obsługuje do 8 głowic G1
 • sygnalizuje akustycznie i optycznie
 • 8 niezależnych wyjść przekaźnikowych
 • 2 wspólne wyjścia alarmowe

Głowice G1

 • mierzą stężenie gazu i wykrywają wycieki
 • przekazują informacje do centrali
 • aluminiowa obudowa odporna na trudne
  warunki przemysłowe
 • przystosowane do pracy w strefie
  zagrożenia wybuchem

Komunikacja
z systemem nadrzędnym

 • Modbus RTU
 • PROFIbus DP
 • i inne

Akcesoria dodatkowe

 • sygnalizatory optyczne
 • sygnalizatory akustyczne
 • filtry przeciwpyłowe
 • filtry selektywne

Parametry techniczne:

wyświetlacz graficzny z podświetlaniem
zasilanie zasilacz zewnętrzny 12V lub 24V
tryb pracy pomiar ciągły
wyjścia alarmowe 2 wyjścia przekaźnikowe globalne
wyjścia programowalne 8 wyjść przekaźnikowych programowalnych
warunki pracy
centrali
temperatura -10°C – +50°C
wilgotność 20–95% RH
obudowa głowicy
pomiarowej G1
aluminium max 0.5% Mg, typ XD-Iwin
klasa urządzenia G1 II 2GD EExd IIC
II 3G EExdnL IIA T1

Dziedziny

Bezpieczeństwo, Produkcja, Środowisko, Rozwiązania dedykowane

Branża

Biogazowanie, Chłodnictwo i dojrzewanie, Elektrociepłownie, Elektrownie, Farmaceutyczny, Hodowcy, Kopalnie, Laboratoria, Obróbka metali, Oczyszczalnie ściektów, Przetwórstwo drewna, Rafineria i przesył paliw, Spożywczy, Stacje sanitarne i epidemiologiczne, Uprawa roślin, Urzędy gmin i miast, Wodociągi i kanalizacja, Zakłady utylizacji odpadów

Substancje

Amoniak – NH3, Butan – C4H10, Chlor – Cl2, Chlorowodór – HCl, Cyjanowodór – HCN, Dwutlenek Azotu – NO2, Dwutlenek Chlor – ClO2, Dwutlenek Siarki – SO2, Dwutlenekwęgla – CO2, Etylen – C2H4, Fluorowodór – HF, Formaldehyd – HCHO, Lotne związki organiczne – VOC, Metan – CH4, Ozon – O3, Propan – C3H8, Siarkowodór – H2S, Tlen – O2, Tlenek Azotu – NO, Tlenek Etylenu – ETO, Tlenek Węgla – CO, Węglowodory Palne, Wodór – H2

Dokumentacja

Plik Data dodania Rozmiar pliku
pdf Karta Katalogowa systemu NANO60 9 lutego 2017 11:17 219 KB