NANO60 Systém kontroly plynu

Kontroluje Alarmuje Steruje

 

Systém NANO60 je určen pro kontrolu a měření hodnot koncentrací nebezpečných plynných látek v ovzduší pomocí až osmi měřicích hlavic typu G1.

Systém NANO60 je možné doplnit různými typy senzorů v závislosti na požadavcích a potřebách příjemce a může ovládat až 10 relé nebo zasílat výsledky do systému SCADA pomocí digitálních rozhraní (Modbus RTU, PROFIbus DP atd.).
Částečný seznam nejoblíbenějších plynových senzorů, kterými lze měřicí hlavice vybavit, naleznete v záložce Další informace.

Požádejte o nabídku

Použití

Měření koncentrace plynných znečišťujících látek v ovzduší a úniků toxických a výbušných plynných látek na pracovištích, v průmyslových objektech, objektech občanské vybavenosti, budovách pro chov hospodářských zvířat a dalších.
Určen k nepřetržitému monitorování stavu ovzduší a koncentrací plynů v uzavřených a polootevřených objektech.

Aplikace systému

 • pracovní prostředí průmyslových

  závodů

 • objekty občanské vybavenosti
 • garáže a parkoviště
 • sklady
 • laboratoře
 • budovy pro chov hospodářských zvířat
 • a další, kde může vzniknout

  ohrožení plynnými látkami

Funkce systému

 • nepřetržitá kontrola všech měřených

  plynných látek

 • automatické zaznamenávání výsledků

  do paměti přístroje s nastaveným

  časovým intervalem

 • automatické zaznamenávání nebezpečných

  událostí zjištěných systémem

 • ovládací panel spolupracuje

  se softwarem pro archivaci

  dat NANOData60

Ovládací panel NANO60

 • zobrazuje výsledky měření

  z hlavic G1

 • podporuje až 8 hlavic G1
 • signalizuje akusticky i opticky
 • 8 nezávislých reléových výstupů
 • 2 společné alarmové výstupy

Hlavice G1

 • měří koncentraci plynu a detekují úniky
 • předávají informace do ovládacího panelu
 • hliníkové pouzdro odolné vůči drsným

  průmyslovým podmínkám

 • přizpůsobené pro práci v zóně

  s nebezpečím výbuchu

Komunikace

s nadřízeným systémem

 • Modbus RTU
 • PROFIbus DP
 • a další

Doplňkové příslušenství

 • optická výstražná zařízení
 • zvuková výstražná zařízení
 • filtry proti prachu
 • selektivní filtry

Technické parametry:

grafický displej s podsvícením
napájení externí napájení 12V nebo 24V
provozní režim nepřetržité měření
alarmové výstupy 2 globální reléové výstupy
programovatelné výstupy 8 programovatelných reléových výstupů
provozní podmínky

ovládacího panelu

teplota -10°C – +50°C

vlhkost vzduchu 20–95% RH

pouzdro měřící

hlavice G1

hliník max 0.5% Mg, typ XD-Iwin
třída zařízení G1 II 2GD EExd IIC

II 3G EExdnL IIA T1

Pole

, , ,

Průmysl

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Látky

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Go to Top
Klikněte a zavolejte