Bioplyn

Bioplyn je směs plynů vzniklá rozkladem organické hmoty za nepřítomnosti kyslíku (anaerobní), sestávající převážně z metanu a oxidu uhličitého. Bioplyn lze vyrábět ze surovin, jako je zemědělský odpad, hnůj, komunální odpad, rostlinný materiál, splašky, zelený odpad nebo potravinový odpad. Bioplyn je obnovitelný zdroj energie.

Go to Top
Klikněte a zavolejte