Sirovodík - H2S

Zařízení na měření sirovodíku jsou bezpochyby nepostradatelná v čistírnách odpadních vod a dalších komunálních zařízeních. Elektroměry této kategorie zaručují efektivní provoz za všech pracovních podmínek. Analyzátory plynu kontrolující úroveň koncentrace sirovodíku jsou nezbytné v zařízeních jako jsou bioplynové stanice a skládky, umožňují chránit elektrocentrály před nadměrným okyselením mazacího oleje. Naše zařízení jsou odolná vůči různým vnějším faktorům.

Díky krátké době odezvy, nízké spotřebě energie a širokým možnostem konfigurace se přístroje pro měření sirovodíku Nanosens těší dobrému mínění uživatelů. Díky využití našeho vybavení identifikujete oblasti, na které se vztahuje riziko ohrožení, což vám umožní podniknout kroky k jeho odstranění. Navržená zařízení pro měření sirovodíku splňují nejvyšší standardy kvality z hlediska výkonu, funkčnosti a bezporuchového provozu. Doporučujeme Vám seznámit se s technickými parametry jednotlivých modelů měřidel.

Go to Top
Klikněte a zavolejte