životní prostředí

Vzduch a jeho kvalita má obrovský vliv na přírodní prostředí, ovlivňuje lidské zdraví a kvalitu života. Emise plynných znečišťujících látek a prachu do atmosféry určují čistotu vzduchu, který dýcháme. Hlavními zdroji znečištění jsou průmysl a doprava. Prostřednictvím místního monitorování kvality ovzduší můžete získat znalosti, které usnadní přijímání prosociálních a proekologických rozhodnutí.

Go to Top
Klikněte a zavolejte