Bezpečnostní

Zaměstnanci mohou denně přijít do styku s faktory ohrožujícími zdraví a život, naše zařízení detekují výsledná plynová nebezpečí jak na úrovni toxických, tak výbušných v pracovním prostředí. Rychlým zjištěním nebezpečné koncentrace plynné látky a varováním pracujících osob lze předejít vážným následkům, jako jsou ztráty na životech nebo zdraví pracovníků, jakož i poškození zařízení, strojů a průmyslových objektů.

Go to Top
Klikněte a zavolejte