BIOTEX Singlepoint Stacionární analyzátor bioplynu

STAHUJE

MĚŘÍ

INFORMUJE

 

BIOTEX Singlepoint je stacionární analyzátor bioplynů a skládkových plynů, který plní nezávislou kontrolní a měřicí funkci, může být součástí rozsáhlého systému kontroly technologického procesu, analyzuje parametry složení bioplynu v závislosti na konfiguraci přizpůsobené požadavkům příjemce.

Analyzátor bioplynu lze nakonfigurovat tak, aby pracoval s jedním měřícími body, ze kterých bude s po sobě jdoucími cykly měření postupně analyzovat složení plynu.

Použití

BIOTEX Singlepoint je nový, menší stacionární analyzátor bioplynu s kompaktním designem, který usnadňuje integraci do kontejnerů a strojoven. Byl navržen tak, aby fungoval spolehlivě a hospodárně po mnoho let. Zařízení umožňuje měřit parametry složení bioplynu jak plynové, tak fyzikální. Analyzátor pracuje v cyklickém měřicím systému, který provádí 24 měření denně, přičemž každé měření provádí proceduru kondicionování senzorů, aby se maximalizovala jejich životnost, a tím se snížily provozní náklady analyzátoru bioplynu. Zařízení také nemá žádné výměnné filtry, takže pro koncového uživatele je mezi periodickými návštěvami servisního technika prakticky bezúdržbové.

Ergonomie

 • bez obsluhy
 • velký čitelný displej
 • snadno interpretovatelné výsledky

Měření

 • automatická měření s daným cyklem
 • automatické čištění senzorů
 • od 1 do 4 odběrných míst vzorků

Funkce

 • autokontrola těsnosti
 • ukládání kritických stavů do paměti

Konstrukce

 • těsné a odolné pouzdro třídy EX
 • odolná vůči práci v obtížných podmínkách
 • modifikovatelný díky své modulární struktuře

Komunikace

 • proudová smyčka 4-20mA
 • Modbus RTU
 • PROFIbus DP
 • a další

Možnosti

 • měření vlhkosti
 • měření teploty
 • vysoušeč vzorku

Technické parametry:

grafický displej 5” LCD s podsvícením
vizualizace současná prezentace výsledků

všech kontrolovaných látek

napájení 24V DC nebo 230V AC 50Hz
příkon < 100W
doba přípravy

k práci

25 minut
provozní režim cyklický, standardně 24 měření denně
minimální doba

pro analýzu plynu

30 s pro standardní konfiguraci
parametry vzorku vlhkost vzduchu: 0 – 95% RH

teplota: +5 °C – +60 °C

tlak: min -150 mbar (podtlak)

relativní max +150 mbar (přetlak)

parametry prostředí vlhkost vzduchu: 15% – 90% RH

teplota: 0 °C – +40 °C standardní provedení

– 40°C – + 50 °C speciální provedení *

tlak: 800 mbar – 1150 mbar

pouzdro polykarbonát / polyamid IP54

FEX PC-7 0537 II 2G Ex eII, II3D Ex tD A22

VTT No.
VTT 08 ATEX 053U ;

VTT 08 ATEX 054U

rozměry 400 x 300 x 130 mm

800 x 600 x 300 mm*

hmotnost 3 – 12 kg podle verze a konfigurace

Pole

,

Průmysl

, ,

Látky

, , , , , , ,

Aplikace

[

[

Go to Top
Klikněte a zavolejte