Chlorovodík - HCl

Jedním z prvků naší nabídky jsou měřiče chlorovodíku. Jsou nepostradatelným řešením pro průmyslové závody, komunální zařízení, chladírny a objekty pro hospodářská zvířata, které jsou zvláště vystaveny únikům škodlivých plynů. Vzhledem k tomu, že chlorovodík je těžší než vzduch, často se v důsledku vytlačování kyslíku hromadí ve spodních částech místností. Stojí za to vědět, že tento nebezpečný plyn je při vdechování toxický a může způsobit vážné poškození kůže. Investice do systémů kontroly plynu Nanosens vám umožní spolehlivě detekovat hrozby.

Navržené měřiče chlorovodíku byly navrženy pro nejnáročnější uživatele. Funkčnost zařízení této kategorie lze přizpůsobit aktuálním potřebám závodu. Naše detektory jsou ideální pro společnosti zastupující různá průmyslová odvětví. Systémy regulace plynu Nanosens se snadno používají a za spolehlivost jejich měření je zodpovědné moderní technologické řešení.

Go to Top
Klikněte a zavolejte