Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie

 1. Všeobecné informace

  1. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie se vztahují na zpracování osobních údajů Provozovatelem webových stránek – NANOSENS Sp.
   a používání souborů cookie.
  2. Webové stránky – www.nanosens.pl plní funkce získávání informací o zákaznících a jejich chování následujícím způsobem:
   1. dobrovolně zadávanými informacemi do formulářů.
   2. ukládáním souborů cookie v koncových zařízeních.
   3. shromažďováním protokolů webového serveru provozovatelem webhostingu (nezbytných pro řádný provoz webu)
 2. Informace ve formulářích

  1. NANOSENS Sp.
   z o.o. shromažďuje informace poskytnuté dobrovolně uživatelem.
  2. NANOSENS Sp.
   z o.o. může automaticky ukládat informace o parametrech připojení (časové razítko, IP adresa).
  3. Údaje ve formuláři nejsou zpřístupněny třetím osobám jinak než se souhlasem uživatele, pokud není uvedeno jinak.
  4. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. pro zpracování poptávky (např. příprava nabídky, shromažďování technických informací, které potřebuje zákazník)
 3. Informace o souborech cookie

  1. Webová stránka používá soubory cookie.
  2. Soubory cookie (tzv. cookies) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou ukládány na koncovém zařízení zákazníka a jsou určeny pro používání webových stránek.
   Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
  3. Subjektem, který umísťuje soubory cookie na koncové zařízení zákazníka a získává k nim přístup, je provozovatel webu – NANOSENS Sp.
   z o.o.
  4. Soubory cookie se používají pro následující účely:
   1. vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé webových stránek používají podstránky, což umožňuje upravit jejich formu a obsah;
   2. určení profilu uživatele za účelem zobrazení přizpůsobených materiálů v reklamních sítích, zejména Facebooku a Google.
   3. V rámci webu jsou využívány trvalé soubory cookie, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo do doby, než jsou uživatelem smazány.
  5. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání souborů cookie na koncovém zařízení uživatele.
   Uživatelé mohou nastavení v tomto ohledu změnit.
   Webový prohlížeč umožňuje smazat soubory cookie.
   Je také možné automaticky blokovat soubory cookie.
   Podrobné informace k tomuto tématu naleznete v nápovědě nebo dokumentaci webového prohlížeče.
  6. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení uživatele mohou být využívány také inzerenty a partnery spolupracujícími s provozovatelem webu.
  7. Soubory cookie mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména společnostmi Facebook a Google, k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým uživatel používá webové stránky.
   Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo době strávené na dané stránce.
  8. Uživatel nemusí souhlasit se zpracováním souborů cookie tím, že nepřijme souhlas s jejich zpracováním zobrazený na webu (může to způsobit nefunkčnost webu).
  9. Pokud jde o informace o preferencích zákazníka shromážděné reklamní sítí Google, může uživatel prohlížet a upravovat informace vyplývající ze souborů cookie pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/.
 4. Protokoly serveru

  1. Informace o některých chováních uživatelů podléhají protokolování na serverové vrstvě.
   Tyto údaje slouží pouze k administraci webových stránek a k zajištění efektivního provozu poskytovaných hostingových služeb.
  2. Prohlížené zdroje jsou identifikovány pomocí URL adres.
   Kromě toho lze uložit:

   1. čas doručení objednávky nebo dotazu,
   2. čas odeslání odpovědi,
   3. název uživatelské stanice – identifikace prováděná protokolem HTTP,
   4. informace o chybách, které se vyskytly při implementaci HTTP transakce,
   5. URL adresa stránky dříve navštívené uživatelem (referer link) – pokud byl web navštíven prostřednictvím odkazu,
   6. informace o prohlížeči uživatele,
   7. informace o IP adrese.
  3. Výše uvedené údaje nejsou spojeny s konkrétními osobami prohlížejícími webové stránky – jsou ve smyslu zákona anonymní.
  4. Výše uvedené údaje slouží pouze pro účely administrace serveru.
 5. Poskytování údajů

  1. Údaje jsou zpřístupňovány externím subjektům pouze v mezích povolených zákonem.
  2. Provozovatel webu může být požádán, aby na základě zákonných žádostí poskytl informace shromážděné webem oprávněným orgánům v rozsahu vyplývajícím z žádosti.
  3. Příjemci údajů mohou být subjekty poskytující správci údajů IT služby.
 6. Ochrana osobních údajů

  1. Webové stránky nanosens.pl dbají na bezpečnost osobních údajů zákazníků, a proto všude tam, kde jsou vyžadovány osobní údaje, je spojení mezi zákazníkem a serverem šifrováno.
   Díky tomu se uživatelé nemusí obávat, že údaje odesílané ze serveru nebo na server budou někým prohlížené, zachycené a použité.
  2. Správcem osobních údajů je NANOSENS Sp.
   z o.o. ul.
   Sowia 15, 62-080 Tarnowo Podgórne, DIČ: PL7811890735, Kontakt na inspektora ochrany osobních údajů: biuro@nanosens.pl.
  3. Osobní údaje byly poskytnuty vědomě a dobrovolně a budou zpracovávány pouze pro účely popsané v paragrafech II bod 4, III bod 4 a IV bod 4 tohoto dokumentu.
  4. Bez výslovného souhlasu nebudou osobní údaje zpřístupněny dalším příjemcům údajů, kromě subdodavatelů našich IT služeb pro účely údržby systému a kurýrních a poštovních operátorů pro účely doručení objednávky.
 7. Změna, oprava, výmaz, zpracování osobních údajů.

  1. Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) NANOSENS Sp.
   z o.o. poskytuje uživatelům bezplatný přístup k osobním údajům, jejich změně, zapomenutí, opravě a výmazu.
  2. Přístup, změnu a opravu osobních údajů lze kdykoli provést kontaktováním oddělení zákaznických služeb.
  3. Veškeré informace týkající se přístupu, změny, opravy a výmazu vašich osobních údajů můžete získat kontaktováním našeho oddělení zákaznických služeb prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách v sekci kontakt.
  4. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na našeho inspektora osobních údajů: biuro@nanosens.pl.
  5. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  6. Popis, jak odvolat souhlas se zpracováním souborů cookie, naleznete v paragrafu IX tohoto dokumentu.
  7. Souhlas se zpracováním osobních údajů má vždy dobu platnosti, není-li stanovena, platí do odvolání souhlasu, a po takovém zrušení po dobu promlčení nároků vůči správci údajů a ve vztahu k němu, pokud zpracování neprobíhá na základě jiných právních ustanovení, než je vyjádřený souhlas (např. kupní/prodejní smlouva).
 8. Správa souborů cookie – jak v praxi vyjádřit a odvolat souhlas?

  1. Pokud si uživatel nepřeje používat soubory cookie, může změnit nastavení prohlížeče.
  2. Upozorňujeme, že deaktivace souborů cookie nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení, zachování zákaznických preferencí může ztížit a v extrémních případech i znemožnit používání webových stránek.
  3. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte webový prohlížeč ze seznamu níže a postupujte podle pokynů:
   1. Internet Explorer
   2. Chrome
   3. Safari
   4. Firefox
   5. Opera
   6. Windows Phone