Mierniki gazów

Mierniki jednogazowe lub wielogazowe z serii DP-25 wykrywają i mierzą selektywnie konkretne, wybrane przez klienta substancje gazowe. Mogą mierzyć do sześciu substancji jednocześnie, w różnych zakresach z wybranymi progami alarmowymi, zarówno w sposób dyfuzyjny, jak i wymuszony z użyciem ręcznej pompki gazu. Najbardziej zaawansowane i zapewniające precyzyjne pomiary na poziomie laboratoryjnym są mierniki gazów z serii DP-24. Dzięki zaawansowanej elektronice zapewniają pomiary z rozdzielczością do pojedynczych wartości ppb. Mogą współpracować z szeroką gamą czujników elektrochemicznych, podczerwonych, fotojonizacyjnych PID, pelistorowych, półprzewodnikowych czy termokonduktacyjnych.