Biogaz jako źródło energii odnawialnej

Gaz, który wytwarzany jest podczas fermentacji beztlenowej na przykład na składowiskach odpadów lub w oczyszczalniach ścieków może być wykorzystywany jako czysta energia wykorzystywana do wielu różnych celów.

Skąd energia w biogazie?

Proces powstawania biogazu odbywa się w kilku etapach, z czego najważniejszy z nich, to tak zwana fermentacja beztlenowa. Zachodzi ona zarówno w specjalnie do tego przystosowanych urządzeniach (zwanych biogazowniami) lub naturalnie – np. na wysypiskach śmieci.

 

To, co sprawia, że biogaz nadaje się do użytku jako paliwo, to jego skład – w większości jest to metan i to właśnie ten związek chemiczny wpływa na wartość energetyczną gazowego paliwa. Pozostałe składniki biogazu to także dwutlenek węgla, azot, siarkowodór, tlen oraz wodór.

Z czego produkuje się biogaz?

Biogaz powstaje z materii organicznej – to, z jakich składników będzie on pozyskiwany, zależy w głównej mierze od tego, jakie odpady są w danej chwili dostępne. W przypadku gospodarstw rolniczych będą to na przykład:

  • Zwierzęce odchody, gnojowica, obornik;
  • Odpady pochodzenia roślinnego i spożywczego;
  • Części zwierzęce pochodzące np. z uboju.

Z kolei w przypadku wysypisk substratem, z którego wytwarzany jest biogaz, są wszelkie odpady organiczne, składowane w tym miejscu, natomiast w przypadku oczyszczalni ścieków będzie to osad powstały podczas filtracji wody.

Jak można wykorzystać biogaz?

Naturalne, wydaje i powstające w sposób nieszkodliwy dla środowiska sposób paliwo gazowe, stanowi doskonałą alternatywę dla pozostałych „nośników energii” – takich jak np. benzyna czy węgiel – oraz może być wykorzystywane do bardzo podobnych (jak nie identycznych) celów.

Biogaz może z powodzeniem zostać użyty do napędzania agregatu prądotwórczego, a powstała w ten sposób energia wykorzystana może być do celów domowych lub przemysłowych.

Z kolei napędzając biogazem inny rodzaj agregatu – zwany kogeneracyjnym – możemy wytworzyć ciepło, które ogrzewać będzie poszczególne pomieszczenia lub nawet całe budynki.

W pojazdach silnikowych biogaz może zastąpić benzynę czy powszechnie stosowany propan-butan (LPG). Należy jednak pamiętać, że specyfika gazu wysypiskowego – jak chociażby stosunkowo mała zawartość metanu (w porównaniu z gazem ziemnym) – sprawia, że jego wydajność jest o wiele mniejsza. Potrzeba zatem znacznie więcej biogazu, niż w przypadku konwencjonalnych paliw stosowanych w silnikach.

2018-09-20T12:01:20+02:00Czerwiec 25, 2018|Categories: Wsparcie|