Zmiany stylu życia i sposobu odżywiania się pracującej części społeczeństwa zmusiły przemysł spożywczy do szukania nowych rozwiązań technologicznych i stałego postępu w doskonaleniu metod przedłużania trwałości żywności dla zagwarantowania bezpieczeństwa nowej gamy produktów spożywczych np. żywności „wygodnej”. Ostatnio zwiększa się zapotrzebowanie na żywność świeżą, bez konserwantów, o dużej trwałości, gotową do spożycia po krótkiej obróbce termicznej. Odpowiedzią na te wymagania konsumentów jest pakowanie w modyfikowanej atmosferze (ang. modified atmosphere packaging, skrót MAP), które oznacza zastąpienie w opakowaniu powietrza i wtłoczeniu tam gazu lub odpowiednio dobranej mieszanki naturalnych gazów, w celu takiego zmodyfikowania otaczającej produkt atmosfery, aby przedłużyć jego świeżość zarówno w sensie przydatności do spożycia, ale również w zachowaniu naturalnych właściwości organoleptycznych danego produktu.

Główne gazy stosowane do MAP to dwutlenek węgla, azot i tlen. Przy wyborze gazu lub składu mieszanki gazu należy brać pod uwagę ich właściwości oraz wzajemne oddziaływanie ze składnikami żywności, np. rozpuszczalność w produkcie spożywczym.

Atmosfera gazów ochronnych w opakowaniu zapobiega rozmnażaniu się i rozwijaniu mikroorganizmów oraz zachodzeniu reakcji biochemicznych w produkcie, a tym samym jego zepsuciu. Zastosowanie gazów ochronnych stanowi ważny element zapewnienia jakości wyrobów, a jednocześnie niezawodną i korzystną cenowo alternatywę dla konserwantów.

Grupy produktów, które najczęściej pakowane są w modyfikowanej atmosferze

 • Mięsa i kiełbasy

 • Ryby i owoce morza

 • Nabiał

 • Pieczywo i wypieki

 • Owoce i warzywa

 • Makarony i gotowe posiłki

 • Przekąski i orzechy

 • Wino

 • Kawa

Dlaczego właśnie M.A.P.?

 • Wydłużona trwałość produktu = minimalizacja odpadów

 • Rozszerzone możliwości dystrybucji – rozszerzony zakres dostawy dzięki wydłużonej trwałości produktu

 • Zwiększona sprzedaż dzięki efektownej prezentacji produktu
 • Zmniejszenie liczby uszkodzeń w transporcie dzięki wytrzymałości i stabilności opakowania
 • Przyjazne dla środowiska – produkowane z zasobów odnawialnych
 • Poprawa efektywności dzięki jednemu dostawcy opakowań i maszyn
szynka pakowana w modyfikowanej atmosferze ochronnej
owoce pakowne w modyfikowanej atmosferze ochronnej

Kto odnosi korzyści z M.A.P.?

Konsumenci
– bo żywność zapakowana w ten sposób zachowuje wszystkie swoje naturalne wartości, gdyż czynnikiem przedłużającym świeżość jest atmosfera ochronna – czyli mieszanka gazów naturalnie występujących w powietrzu, wydzielanych i pobieranych przez świeże produkty w ich naturalnym procesie wymiany gazowej z otoczeniem (jak to się dzieje np. w przypadku warzyw czy owoców). Dużą zaletą tego typu opakowania jest też to, że produkt jest finalnie zapakowany w zakładzie producenta, gdzie spełnione muszą być wszelkie normy higieny HACCP i procedury jakości. Tam też nadrukowywany jest termin przydatności do spożycia. Jakiekolwiek przepakowywanie, czy to w magazynie czy w sklepie jest w wypadku produktów zapakowanych przez producenta niemożliwe.
Dystrybutorzy żywności
– bo redukują się straty podczas magazynowania i transportu związane z psuciem się żywności (oczywiście przy zachowaniu nieprzerwanego łańcucha chłodniczego).
Placówki handlowe
– bo przedłużony jest czas przydatności do spożycia – sprzedaży, ale również zmniejszają się straty w sklepie związane z dotykaniem towaru, wysypywaniem się zawartości, nieszczelnością, opakowań, itp. Opakowania M.A.P. są szczelnie zamknięte od momentu produkcji, co gwarantuje, że ani w transporcie ani w sklepie nie dostanie się nic do środka opakowania, a także nic z niego nie ubędzie.
Środowisko, czyli my wszyscy
– bo materiały używane do pakowania są w dużej mierze nadające się do recyclingu (jak PET).

Pakowanie w modyfikowanej atmosferze może wydłużyć trwałość handlową wielu łatwo psujących się produktów, takich jak: mięso, ryby i drób, nawet o 50–400%. Na przedłużenie trwałości handlowej żywności zapakowanej w systemie MAP mają wpływ przede wszystkim: rodzaj produktu (zawartość wody, tłuszczu, pH itp.), środowisko gazowe wewnątrz opakowania, materiał opakowaniowy, temperatura przechowywania produktu oraz przebieg procesu pakowania.