Detektory gazów

Zapoznaj się z naszą ofertą na urządzenie do detekcji gazów, posiadamy gotowe rozwiązania w postaci detektorów gazów pod różne aplikacje. Detektory gazów naszej produkcji są małe, poręczne, łatwe w stosowaniu i trwałe w eksploatacji.

Urządzenia z serii DP-30 są najprostszymi detektorami gazów, które oferują wykrywanie przekroczeń progów alarmowych dla substancji toksycznych, wybuchowych oraz kontrolują poziom tlenu.
Zapewniają sktueczną ochronę życia i zdrowia poprzez: intuicyjną interpretacje wyników, proste komunikaty alarmowe, potrójną sygnalizację: dźwiękową, akustyczną i optyczną, pamięć zdarzeń, długą praca na baterii, wytrzymałą obudowę.